پکیج کامل آموزش زبان گرجی

32 مطلب موجود میباشد

گرجی‌های ایران

گرجی‌های مقیم ایران گروهی از مردم گرجی، و یکی از قومیت‌های ساکن ایران هستند که نیاکان آنها عمدتاً به دلیل مقاومت در برابر پادشاهان ایران،...
5 سال پیش