شهر باتومی

3 مطلب موجود میباشد

گرجستان باتومی

شهر باتومی باتومی -که اغلب “مروارید دریای سیاه”،  نامیده می شود، در جمهوری خودمختار آجارا واقع شده است. معماران اروپایی در...
5 سال پیش