زبان گرجی قدیمی

1 مطلب موجود میباشد

زبان گرجی قدیمی

زبان گرجی قدیم و جدید زبان گرجی قدیمی (گرجستانی: ძველი ქართული ენა dzveli kartuli ena، قدیمی گرجستان: ქაჲ ქართული، enay kartuli)...
4 سال پیش