اقامت گرجستان

اقامت گرجستان دارای امتیازات زیادی است

  • پلیس مطمئن و برقراری امنیت در گرجستان (سومین کشور امن جهان در سال 2016)
  • نزدیکی به ایران (هشتاد دقیقه با هواپیما و یک روز با اتوبوس)
  • احترام به ایرانیان (مردم گرجستان مهمانواز و خوشرو هستند)
  • راحتی کسب و کار و سرمایه گذاری در گرجستان (گرجستان قوانین سخت و دست و پا گیر ندارد)
  • عدم حضور تجار قوی (میدان رقابت برای همه هست)

اقامت در گرجستان به چندین روش ممکن است

1- اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت و کار

در این نوع اقامت به هر شخصی که مشغول کار رسمی باشد یا تحت عنوان یک شرکت ثبت شده کاری را ایجاد کرده باشد (کارآفرین)

ومدارکی مبنی بر فعالیت شرکت و پرداخت حقوق و مالیات داشته باشد، اجازه اقامت یکساله داده میشود. در صورت ادامه فعالیت کاری و دایر بودن شرکت در پایان سال مجددن اجازه اقامت تمدید میشود، درصورت پربازده بودن کارشرکت می توان درخواست اقامت دائم نمود.

2- اقامت سرمایه گذاری

به خارجیانی که حداقل 300.000 (سیصدهزار لاری) معدل حدود 100.000 دلار در گرجستان سرمایه گذاری کنند تعلق می گیرد و خانواده و کودکان زیر 18 سال هم شامل این اقامت میشوند.

3- اقامت تحصیلی

پس از اخذ پذیرش از یکی از دانشگاههای معتبر گرجستان و بررسی مدارک توسط اداره اقامت گرجستان، اقامت یکساله اعطا میشود، سپس با رعایت قوانین جاری کشور گرجستان و تایید مجدد دانشگاه مربوطه اقامت های یکساله تمدید و تا پایان دوره تحصیل صادر میشوند.

4- اقامت فامیلی

به همسر و فرزندان و والدین کسی که در گرجستان اقامت دائم دارد اعطاء میشود.

5- اقامت گرجستان (دائمِ)

به خانواده درجه اول شهروندان گرجی، و خارجیانی که در طی شش سال گذشته مقیم گرجستان بوده اند اعطاء خواهد شد.

6- اقامت با خرید ملک

طبق قوانین جاری گرجستان، هر شخص خارجی می تواند با خرید ملک حداقل به مبلغ ۳۵۰۰۰ دلار آمریکا ، بدون نیاز به ثبت شرکت در گرجستان و یا پرداخت مالیات، کارت اقامت گرجستان با مدت زمان یکسال را دریافت کند و تا زمانی که ملک موردنظر در مالکیت آن تبعه خارجی است اقامت یکساله وی سالانه تمدید خواهد شد.

اقامت دائم گرجستان یعنی: فرد متقاضی می تواند برای همیشه در کشور مورد نظر خودش بماند. اقامت دائم با شهروندی متفاوت هستند.

اخذ اقامت دائم گرجستان طبق قوانین جاری این کشور یعنی اینکه فرد متقاضی می تواند برای همیشه در خاک گرجستان بماند ، کار ، زندگی و تحصیل کند ولی شهروند گرجستان محسوب نمی شود و حق رای ندارد و همچنین جهت اخذ وام های بانکی با محدودیت های خاصی روبرو است.

همچنین در اقامت دائم گرجستان به فرد متقاضی کارت اقامت دائم داده می شود در صورتی که در شهروندی گرجستان به فرد موردنظر علاوه بر کارت اقامت، پاسپورت گرجستان هم اعطا می شود و فردی که شهروندی گرجستان را می گیرد از تمام حقوق یک شهروند برخوردار است.

پارلمان “در وضعیت حقوقی خارجی و افراد بدون تابعیت” در قانون مصوب توسط مجلس

گرجستان، تفلیس – سه 2017/01/31 00:01
پارلمان “از خارجی ها و افراد بدون تابعیت، بر روی” اصلاحات مربوط به قانون در خواندن سوم. در ماه مارس یک قانون بعد از تاریخ موثر از بیگانگان تبدیل غیر قانونی دسته بندی ها (2000 نفر) تعریف شده است، که اجازه اقامت دریافت مطابق با مفاد گذشت ، جریمه و موضوع را به اخراج از گرجستان است.

بنابراین، در طول دوره گذار در نظر گرفته در گرجستان، اجازه اقامت گرجستان برای خارجی ها شرایط ترجیحی باشد.
علاوه بر این، مشخص شد که آن را به گرجستان توسط ویزای مهاجرت خارجی در خاک گرجستان توصیه می شود.

بر اساس قانون فعلی، دومی برای دریافت ویزا به ترک قلمرو گرجستان و ماموریت های دیپلماتیک گرجستان و یا کنسولگری برای درخواست تجدید نظر تا به حال به آن زمان و منابع مالی مورد نیاز و شرایط نامطلوب را به خارجی ها از نظر قانونی در گرجستان ساکن است.
در 14 نوامبر سال 2014، به عنوان یک نتیجه از اصلاحات تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی، قانون مزایای زیر فراهم می کند:
خارجی  گرجستان از نظر قانونی ساکن در قلمرو ویزای مهاجرت را می توان با وزارت امور خارجه را صادر کرد.

برای این منظور، برنامه خارجی را به وزارت امور خارجه گرجستان به مدت قانونی آن به پایان می رسد بعد از 45 روز. بنابراین، خارجی ها دیگر نیاز به دست آوردن ویزا برای بازگشت به کشور خود.

این نوع ویزا شده است برای هزینه های دولتی از 100 GEL تعریف شده است؛
 بیل رژیم ترجیحی موقت برای دسته خاصی از بیگانگان ساکن در گرجستان به دست آوردن اجازه اقامت را فراهم می کند.

به طور خاص، خارجی ها با اجازه اقامت قبل از تصویب این اصلاحات، و یا خارجی ها که پس از قانون آمد صادر شد طول می کشد اثر در گرجستان، تا 1 مارس 2015 از گرجستان ارائه تعهد قانونی از سند معاف هستند.
 بیگانه، که قلمرو 2014 در 17 مارس بود، و تغییر را به اجرا در می آید در زمان اقامت در گرجستان، باید حق، گرجستان اقامت قانونی پس از انقضای گرجستان برای به دست آوردن ویزای مهاجرت 1، 2015 تا مارس، جز در صورتی که بیگانه اجازه اقامت رد شد.
 با توجه به اصلاح، اجازه اقامت ویژه به اصول اولیه از وضعیت هموطن خارج از کشور اضافه شده است.

این تغییر ایجاد وضعیت هموطن خارج از کشور از افراد با حضور طولانی مدت در گرجستان است و به پایه و اساس قانونی اتحادیه گرجی زندگی در خارج از کشور برای نگه داشتن کمک خواهد کرد.
 تغییر ترانزیت صدور روادید. بیل یک استثنا به حمل و نقل حمل و نقل بین المللی از مرز دولت کامیون و درایور های اضافی بر روی ویزای ترانزیت صدور فراهم می کند.

ویزای ترانزیت است در مورد صادر شده، اگر شما به منظور ترانزیت از طریق خاک گرجستان باید به مدت 10 روز به حالت تعلیق وارد یک کشور سوم، به جای جریان مدت 5 روز است.
پارلمان “در وضعیت حقوقی خارجی و افراد بدون تابعیت” در قانون مصوب توسط مجلس
پارلمان “از خارجی ها و افراد بدون تابعیت، بر روی” اصلاحات مربوط به قانون در خواندن سوم.

در ماه مارس یک قانون بعد از تاریخ موثر از بیگانگان تبدیل غیر قانونی دسته بندی ها (2000 نفر) تعریف شده است، که اجازه اقامت دریافت مطابق با مفاد گذشت ، جریمه و موضوع را به اخراج از گرجستان است.

بنابراین، در طول دوره گذار در نظر گرفته در گرجستان، اجازه اقامت گرجستان برای خارجی ها شرایط ترجیحی باشد.
علاوه بر این، مشخص شد که آن را به گرجستان توسط ویزای مهاجرت خارجی در خاک گرجستان توصیه می شود.

بر اساس قانون فعلی، دومی برای دریافت ویزا به ترک قلمرو گرجستان و ماموریت های دیپلماتیک گرجستان و یا کنسولگری برای درخواست تجدید نظر تا به حال به آن زمان و منابع مالی مورد نیاز و شرایط نامطلوب را به خارجی ها از نظر قانونی در گرجستان ساکن است.
در 14 نوامبر سال 2014، به عنوان یک نتیجه از اصلاحات تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی، قانون مزایای زیر فراهم می کند:
خارجی  گرجستان از نظر قانونی ساکن در قلمرو ویزای مهاجرت را می توان با وزارت امور خارجه را صادر کرد. برای این منظور، ج خارجی

68 مطلب موجود میباشد