آموزش گرجی

آموزش گرجی

=  ver gavige, ar gavigeنمی فهمم

=  rogor ikneba es inglisurad? این به فارسی چی می شه؟

=  laparakobt… صحبت می کنید…

= sparsulad به فارسی

= rusuladبه روسی

=  Inglisuradبه انگلیسی

=  pranguladبه فرانسوی

خانه و خانواده:

= Ojaxiخانواده – فامیل

= Tsol-shviliخانواده

=  tsoliزن ( همسر)

=  kmariشوهر

=  kalishviliفرزند ( دختر (

=  vazhishviliفرزند ( پسر)

=  dedaمادر

=  mamaپدر

 

خرید:

=  ra ghirs?    قیمت این چند است؟

=  es rwa aris?    این چیه؟

=  vxidulob, minda vixido…     میخواهم بگیرم..

=  gakvt آیا … دارید؟

=  ghiaa باز است.

=  daketilia  عطیل است.

=  saposto barati    کارت پستی.

=  markebi  تمبر.

=  tsota        یک کم.

=  bevri  زیاد – بسیار

=  Qvela همه.

 

خوراکیها ونوشیدنیها:

=  sauzme    صبحانه

=  sadili    ناهار

=  sadili  شام

= Halali  هلال

=  gaumarjos    نوش جان

=  angarishi moitanet, tu sheidzleba   لطفا صورتحساب را بیاورید.

=  puri     نان

= Tsqali  آب

=  qava   قهوه

=  chai  چای

=  marili    نمک

=  pilpili   فلفل

=  xortsi    گوشت

=  tevzi    ماهی

=  xili میوه

 

 

گردش ومسافرت:

=  sad aris …?     کجااست؟

=  bileti      بلیت

=  erti beleti ….shi, tu sheidzleba.      یک بلیت لطفا.

=  sad midixart?       شما دارید به کجا می روید؟

=  sad tsxovrobt?    شما کجا زندگی می کنید؟

=  matarebeli    قطار

=  avtobusi    اتوبوس

=  metro     مترو

=  aeroporti فرودگاه

=  sadguri     ایستگاه راه آهن

=  avtosadguri   ترمینال اتوبوس

=  metros sadguri   ایستگاه مترو

=  gasvla   خروج

=  chamosvla   ورود

=  mankanebis gakiraveba    اجاره ماشین ( اتومبیل (

=  parkingi  پارکینگ

=  sastumro  هتل

=  otaxi   اتاق

=  dajavshna     رزرو کردن

=  tavisupali nomrebi gakvt?   جای خالی برای امشب پیدا می شود؟

=  adgilebi ar aris   جای خالی نیست.

=  pasporti   گذرنامه

 

 

طرفها (سمتها):

=  martsxniv   چپ

=  marjvniv     راست

=  pirdapir    مستقیم

=  zemot   بالا

=  kvemot  پایین

=  shors   دور

=  axlos   نزدیک

=  ruka   نقشه

 

 

نام مکانها:

=  posta    اداره پست

=  muzeumi   موزه

=  banki  بانک

=  politsia   اداره پلیس

=  saavadmqopo  بیمارستان

=  aptiaki  داروخانه

=  maghazia  مغازه

=  restorani    رستوران

=  skola    مدرسه

=  kucha   خیابان – کوچه

=  moedani   میدان

=  mta   کوه – کوهستان

=  gora   تپه – کوه

=  bari   دره

= zghva دریا

=  okeane  اقیانوس

=  tba   دریاچه

=  mdinare   رودخانه

=  auzi    حوض – استخر

 

7 مطلب موجود میباشد

گرجی‌های ایران

گرجی‌های مقیم ایران گروهی از مردم گرجی، و یکی از قومیت‌های ساکن ایران هستند که نیاکان آنها عمدتاً به دلیل مقاومت در برابر پادشاهان ایران،...
4 سال پیش