آشنایی با گرجستان

3 مطلب موجود میباشد

گرجستان

اطلاعات درباره گرجستان به زبان گرجی: საქართველო، Sakartvelo گرجستان در اروپای شرقی است. گرجستان در ساحل شرقی دریای سیاه قرار دارد...
5 سال پیش