آشنایی با فرهنگ گرجستان

1 مطلب موجود میباشد

تفلیس

آشنایی با شهر تفلیس تفلیس، تبیلیسی یا تیفلیس، پایتخت جمهوری گرجستان، در مرکز کشور گرجستان و بر روی رودخانه مکتواری (کورا)...
4 سال پیش