برچسب: کتاب زبان گرجی

زبان گرجی در ایران

آموزشگاه زبان گرجی

آموزشگاه زبان گرجیامتیاز به این پست آموزش زبان گرجی برای اولین در ایران، سی دی صوتی آموزش زبان گرجی+نقشه برگ و کاغذی گرجستان(بعرض یک متر) + کتاب آموزش زبان گرجی+ کتاب راهنمای تمام رنگی سفر...

CD آموزش زبان گرجی

خودآموز زبان گرجی

خودآموز زبان گرجیامتیاز به این پست بسته آموزش زبان گرجی در سفر شروع به یادگیری زبان گرجی با پروژه خودآموز زبان گرجی به فارسی شرکت سالواتورز. با خودآموز زبان گرجی ما معتقدیم که همه...

error: کلیک راست غیر فعال است