برچسب: ویدیو آموزش زبان گرجی

زبان گرجی قدیمی

آموزشگاه زبان گرجی

آموزش زبان گرجی برای اولین در ایران، سی دی صوتی آموزش زبان گرجی+نقشه برگ و کاغذی گرجستان(بعرض یک متر) + کتاب آموزش زبان گرجی+ کتاب راهنمای تمام رنگی سفر به گرجستان توسط شرکت سالواتورز تهیه...

CD آموزش زبان گرجی

خودآموز زبان گرجی

بسته آموزش زبان گرجی در سفر شروع به یادگیری زبان گرجی با پروژه خودآموز زبان گرجی به فارسی شرکت سالواتورز. با خودآموز زبان گرجی ما معتقدیم که همه می توانند قادر به یادگیری زبان...