برچسب: زبان گرجی قدیمی

زبان گرجی قدیمی

زبان گرجی قدیمی

زبان گرجی قدیم و جدید زبان گرجی قدیمی (گرجستانی: ძველი ქართული ენა dzveli kartuli ena، قدیمی گرجستان: ქაჲ ქართული، enay kartuli) زبان ادبی پادشاهی گرجستان در قرن پنجم است. این زبان به عنوان زبان...