دسته: کارآفرینی و بازار گرجستان

گرجی‌های ایران

ثبت شركت در گرجستان

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در گرجستان آیا با ثبت شرکت در گرجستان می توانم قامت گرجستان را بگیرم؟ بله، اما در صورتی که شرکت تبدیل به یک موسسه تجاری واقعی و فعال شود،...

اقامت گرجستان از طریق خرید ملک

خرید خانه در گرجستان

اقامت با خرید خانه در گرجستان طبق قوانین گرجستان، هر شخص خارجی می تواند با خرید خانه در گرجستان حداقل به مبلغ ۳۵,۰۰۰ دلار آمریکا بدون نیاز به ثبت شرکت در گرجستان و یا پروسه پیچیده پرداخت...