دسته: ثبت شرکت در گرجستان

درباره گرجستان بدانیم

بهترین فصل برای سفر به گرجستان

بهترین زمان برای سفر به گرجستان گرجستان یک کشور چهار فصل می باشد که می توان گفت فصل پر گردشگر و کم گردشگر با دیگرکشور ها در گرجستان وجود ندارد و هر چهار فصل...

گرجی‌های ایران

ثبت شركت در گرجستان

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در گرجستان آیا با ثبت شرکت در گرجستان می توانم قامت گرجستان را بگیرم؟ بله، اما در صورتی که شرکت تبدیل به یک موسسه تجاری واقعی و فعال شود،...