دسته: آیلتس

نقشه گرجستان کاغذی

نقشه گرجستان به زبان فارسی

نقشه گرجستان زمان کشف کشورهای شگفت انگیز جاده ابریشم است! این ترکیب به شما فرصتی برای کشف سه فرهنگ مختلف با سنت های معتبر و تاریخ های باستانی: گرجستان با طبیعت دست نخورده، کوه...

CD آموزش زبان گرجی

خودآموز زبان گرجی

بسته آموزش زبان گرجی در سفر شروع به یادگیری زبان گرجی با پروژه خودآموز زبان گرجی به فارسی شرکت سالواتورز. با خودآموز زبان گرجی ما معتقدیم که همه می توانند قادر به یادگیری زبان...