نویسنده: salva_tours

قانون مهاجرت گرجستان

اصلاح قانون مهاجرت گرجستان

قوانین مهاجرت گرجستان در سال 2018 “دولت گرجستان در حال اصلاح قانون مقابله با مهاجرت غیر قانونی است” وزارت دادگستری گرجستان اصلاحات مربوط به قانون مهاجرت غیرقانونی در گرجستان را که توسط نخست وزیر...